Informacja o błędzie
Wystąpił błąd podczas wykonywania zapytania SQL!
SELECT p.id, d.name, d.title, d.tresc, d.link FROM zmieniarka p LEFT JOIN zmieniarka_photo d ON p.id=d.gallery_id WHERE p.active='1' ORDER BY d.`order` ASC
Odpowiedź MySQL: Błąd numer 1054: Unknown column 'd.gallery_id' in 'on clause'